Tube Komfort Ventilation

TUBE VENTILATION

  • Reducere varme/varmestress
  • Mængden af fluer reduceres væsenligt
  • Skaber et ensartet flow
  • Reducere ydelses tab på de varme sommerdage

Tube Komfort Ventilation indblæser frisk luft over malkekøerne på opsamlingspladsen, som er med til at reducere varme/varmestress. Skaber ro og ensartet flow på opsamlingspladsen.

Komfort Ventilation reducere mængden af fluer, malketid, afsparkninger af udstyr under malkning og er med til at reducere ydelses tab på de varme sommerdage.