Klimastyring

OPTIMALT KLIMA – HELT AUTOMATISK

Få styr på den naturlige ventilation og lad teknikken hjælpe. Et system med gardinventilation kan med fordel udbygges med en klimacomputer, som automatisk sørger for at regulere den naturlige ventilation.

Lad gardinerne overvåge. En klimacomputer med vejrstation kan konstant overvåge hejsegardinernes aktuelle position i forhold til vejrsituationen, og give besked til en trækstation om at hæve eller sænke gardinet efter behov.

Også i blæsevejr. Vejrstationen kan indstilles til at åbne og lukke for ventilationen i henholdsvis læsiden og vindsiden. På den måde er der hele tiden en passende ventilation af bygningen – også når det blæser. Via klimacomputeren kan der indstilles en minimumsventilation.

Et optimalt klima. Når den naturlige ventilation styres automatisk af en klimacomputer med vejrstation, bliver resultatet et optimalt klima med større velvære og trivsel for dyr og mennesker, der færdes i bygningen.

En Ivar Haahr A/S vejrstation kan optimere udbyttet af den etablerede gardinventilation og med fordel kombineres med forskellige typer af ovenlysventilation.