DET LIGGER I LUFTEN …

Optimal trivsel i stalde, maskinhuse og industribygninger er afhængig af et godt indeklima for de dyr og mennesker, der færdes i bygningerne.
Læs mere om naturlig ventilation her.

 

OPTIMALE LYSFORHOLD …

Veloplyste lokaler bidrager til bedre
trivsel overalt, hvor der færdes dyr og mennesker.
Ovenlys giver et meget stort lysindfald, som bidrager til et sundt og godt indeklima.
Læs mere om ovenlys her.

 

NÅR VÆGGEN ER ET GARDIN …

I malkestalden og andre steder, hvor man gerne vil holde på varmen, kan man med fordel bruge malkestaldsgardiner. Gardinerne kan også anvendes i forbindelse med malkerobotter og returgange.
Læs mere om malkestaldsgardiner her.