Naturlig brandventilation

Ud med røgen – naturligvis

Ivar Haahr A/S er leverandør af brandventilationsanlæg til mange forskelige bygninger og formål. Både til industri og landbrug.

Brandsikring af staldbyggeri er meget anvendt, både i stald og malkestald, men også på foderlader og halmhuse anvendes brandventilation og giver samtidig optimale lysforhold med det indbygget ovenlys i bygningen. 

Systemet medfører ingen driftsomkostninger og kræver ingen årlige afprøvninger og ingen vedligeholdelse. Ved brand og røgudvikling vil naturlig brandventilation altid lede røgen væk – uanset vindretningen. Naturlig brandventilation er med til – som sidegevinst – at skabe en sundere og ventileret bygning.

Hæmmer brandudviklingen

Når den varme luft effektivt suges ud af bygningen, falder temperaturen, og dermed begrænses udbredelsen af branden og skaderne på bygningens bærende dele. Risikoen for røggasseksplosioner og overtænding nedsættes også.

Brandventilation – en sikring, der altid er på plads

Ivar Haahr A/S sørger for den korrekte dimensionering i forhold til bygningen og den gældende lovgivning. Naturlig brandventilation monteres som én samlet enhed i kip.

Lovkrav

Ifølge bygningsreglementet kan etablering af brandventilation være lovkrav i bygningen.

Ingen støjgener

Naturlig ventilation giver et effektivt luftskifte, som giver et optimalt indeklima uden støjgener

Fordele ved naturlig brandventilation

Det vigtigste ved brand er at få røgen ud og temperaturen ned, så skadernes omfang begrænses. Det kan naturlig brandventilation hjælpe med