Naturlig brandventilation

UD MED RØGEN – NATURLIGVIS …                  Brandventilation                                                            

I de første faser af en brand er røgforgiftning det mest presserende problem. Med naturlig brandventilation fjernes røgen hurtigt fra bygningen – termisk opdrift, helt af sig selv. Det skaber hurtigt nogle fordele: Man minimerer risikoen for røgforgiftning af mennesker og dyr, og sigtbarheden bevares, så redningsindsatsen får bedre vilkår.

Hæmmer brandudviklingen. Når den varme luft effektivt suges ud af bygningen, falder temperaturen, og dermed begrænses udbredelsen af branden og skaderne på bygningens bærende dele. Risikoen for røggasseksplosioner og overtænding nedsættes også.

Andre fordele. Som sidegevinst opnås en sund og ventileret bygning. Ivar Haahr A/S er leverandør af brandventilationsanlæg til mange forskelige bygninger og formål. Brandsikring af staldbyggeri er meget anvendt, både i stald og malkestald, men også foderlader og halmhuse anvendes brandventilation og giver samtidig optimale lysforhold med det indbygget ovenlys i bygningen. Systemet medfører ingen driftsomkostninger og kræver ingen årlige afprøvninger og ingen vedligeholdelse.

Ivar Haahr A/S leverer naturlig brandventilation til montering i kippen i én samlet enhed. En sikring, der altid er på plads.