Naturlig ventilation

DET LIGGER I LUFTEN …

Optimal trivsel i stalde, maskinhuse og industribygninger er afhængig af et godt indeklima for de dyr og mennesker, der færdes i bygningerne.

Frisk luft gør godt. Det er velkendt, at frisk luft giver velvære. Ventilerede bygninger med en lav luftfugtighed giver et godt indeklima, reducerer kondensdannelsen og medvirker til en sund bygning.

Ivar Haahr A/S har anlæg for naturlig ventilation: Gardinventilation, ovenlysventilation og brandventilation – evt. i kombination med en klimacomputer med vejrstation. Vi leverer også stærke og langtidsholdbare vindbrydende net og fuglenet.