Tube Komfort Ventilation

– en billig løsning, både i investering og drift

Tube Komfort Ventilation indblæser frisk luft over malkekøerne på opsamlingspladsen, som er med til at reducere varme/varmestress. Skaber ro og ensartet flow på opsamlingspladsen.

Komfort Ventilation reducerer mængden af fluer, malketid, afsparkninger af udstyr under malkning og er med til at reducere ydelses tab på de varme sommerdage.

Tube Ventilation

  • Reducerer varme/varmestress
  • Mængden af fluer reduceres væsentligt
  • Skaber et ensartet flow
  • Reducerer ydelses tab på de varme sommerdage

Vidste du, at Tube Ventilation også leveres til kalvestalde?